Do; Rzad RP vs Umowy Indemnizacyjne …

Do; Przezydent RP Pan A. Duda

W odniesieniu do kontrowersji wobec odszkodowan za przjete nieruchomosci, przedstawiam kilka wypowiedzi oraz oficjalna strone Rzadu RP co do zawartych umow.

Nie posiadam wiedzy merytorycznej w w/w kwestiach, uwazam jednak iz zagadnienia te powinny byc rozpatrywane przez specjalistow wraz z oficjalna publikacja wypowiedzi, eskpertyz, decyzji.

Narod Polski ma prawo wiedziec.

Prosze takze Polskie media o rzetelne informowanie spoleczenstwa celem unikniecia niepotrzebnych spekulacji.

Z powazaniem,
Marek “Mark” J. Wagner

„Zgodnie z art. 1 tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku.”

Podobne układy zawarte zostały także z rządami innych państw.

Naszą rzeczą jest przypomnieć o Umowie z 16 lipca 1960 r. Przypomnieć, że jeśli mają miejsce roszczenia co do majątku zabranego przez komunistów na ziemiach polskich, po II wojnie światowej, to adresatem tych żądań, już od 50 lat, nie może być rząd Polski lecz rząd USA. Rzeczą Polski jest także przypomnieć o tym polskiej klasie politycznej. Dać dowód, że nie wszyscy zapomnieli o tych, jakże ważnych, układach.

Poniżej sa załączeniu tzw. umowę indemnizacyjną, zawartą 16 lipca 1960 roku w Waszyngtonie między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącą uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób. Z tej umowy wynika, że Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów w 20 rocznych transzach, w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał, ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich.

Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami niektórych państw przez…
MF.GOV.PL
LikeShow more reactions

Comment

Comments
Mark J. Wagner
Write a comment…
Mark J. Wagner
Mark J. Wagner http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na przekazaną za pismem z dnia 10 lipca 2012 r., znak: SPS-023-6452/12, interpelację posła Andrzeja Rozenka w sprawie stosowania przepisów układów indemnizacyjnych przedstawiam następujące wyjaśnienia.
SEJM.GOV.PL

Mark J. Wagner
Mark J. Wagner http://www.tygodnikprzeglad.pl/za-te-budynki-polska-juz…/

Na warszawskiej liście nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi są domy, za które…
TYGODNIKPRZEGLAD.PL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s