Sejm RP. Rzecznik Praw Obywatelskich. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Andrzej Duda Prezydent RP. Episkopat Polski.

Sejm RP

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda Prezydent RP

Episkopat Polski

                   Szanowni Państwo,

                   Zwracam się z prośbą o zapoznanie z załączonymi dokumentami, w których zawarte są żywotne kwestie dla przyszłości Polski, narodu, de facto, globalnej społeczności. Panie Prezydencie, proszę o poparcie osobiste, obywatelskie, prezydenckie Listu Otwartego do ONZ, Unii Europejskiej, publikację Listu Otwartego na stronie Prezydent.PL, przesłanie Listu Otwartego do gremium ONZ, Unii Europejskiej, oraz innych Rządów:

Zmilitaryzowane fenomeny naturalne. Natura jako broń masowego rażenia zagrażająca całemu światu.

Manipulacja i sterowanie ludzką podświadomością. Kolonizacja podświadomości.

Zbrodnie przeciwko ludzkości (setki tysięcy ofiar: tsunami, trzęsienia ziemi, fenomeny pogodowe).

“Naukowe metody i systemy programowania” ludzkiej podświadomości.

Zagrożenie życia, prześladowania, blokada zatrudnienia i kształcenia, wolności osobistej, inwigilacja, tortury, eksperymenty psychologiczne.

Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, proszę o rozpoczęcie działań wyjaśniających w kwestiach:

Udział służb Polski w atakach terrorystycznych 11/9/2001 w USA.

Udział w wojnie w Iraku (efekt przyczynowo-skutkowy po 11/9/2001).

Udział w wojnie w Afganistanie ((efekt przyczynowo-skutkowy po 11/9/2001).

Udział Polski w konflikcie na Ukrainie: podział Ukrainy, zagrożenia geopolityczne, oraz groźba konfliktu regionalnego i ponadregionalnego. Poparcie dla wysiłków pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją. Upomnijmy się o naród Ukraiński i pokój w regionie, w taki sposób jak to uczyniła Turcja po dokonaniu Rozbioru Polski w 1772 roku. Inicjatywa pokojowej i owocnej współpraca między narodami Słowiańskimi.

Wydziedziczanie milionów obywateli RP, poprzez masową, wielowiekową emigrację, “deportacje ekonomiczne”. Wielopokoleniowa, rabunkowa polityka surowcami, oraz nieopiekuńcza polityka społeczna, demograficzna. Nie, dla kolonizacji etnicznej i gospodarczej w Polsce.

Polityka dorabiania się na krzywdzie, wojnach i niesprawiedliwości – Nie.

Wojna klimatyczna. Polska wobec wyboru moralnego, oraz implikacje polityczno-społeczno-technologiczne.

Łamanie praw człowieka w Polsce. Pogwałcenie norm i wartości moralno-spolecznych, oraz tradycyjnych i historycznych narodu, poprzez sfery decyzyjne, na które obywatel Polski nie ma wpływu. Agenturalne prześladowania „Polskich grup represyjnych” wobec obywateli, poza granicami kraju (USA).

Mamy Prawo Wiedzieć (Right to Know).

Niech puste miejsce przy stole, stanowi Symbol Pokoju, pragnienie sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich, na całym świecie. zakotwiczy w każdym sercu i umyśle, materializuje pragnienia postępu, humanizmu, projekcję dobra, cnót, czujności w obronie bezbronnych i niewinnych.

Bardzo dziękuję za okazaną życzliwość, wobec obywateli Polski i społeczności globalnej, a także wypełnienie misji,

odnośnie informowania społeczeństwa o istniejących zagrożeniach i patologiach, korupcji.

Proszę o wyznaczenie spotkania, celem omówienia wspomnianych kwestii, za co bardzo dziękuję, w imieniu wszystkich obywateli, społeczności globalnej, a także swoim, moich dzieci, Jakuba, Wiktorii, Jonasza ( represyjnie, od 5 lat, odebrano mi prawo komunikowania z dziećmi).

Bardzo dziękuję za poparcie moich wysiłków o sprawiedliwość społeczną, wolność i godność osobistą.

Polacy pragną żyć i współistnieć pokojowo z innymi narodami, jako naród wolny: społecznie, politycznie, gospodarczo, wolny od pomówień, daleko posuniętych kompromisów, de facto, korupcji. Panie Prezydencie, proszę o TAK dla dobra, NIE dla zła.

Życzę Panu owocnej misji jako Prezydent RP , narodu pięknego, który szczyci się aspiracjami bycia narodem wolnym, w sensie społeczno-politycznym, a także narodu wolnego od patologii. Proszę chronić Polskę i Polaków od wypaczeń, syndromu fałszywego “plakatowania percepcji o Polsce i Polakach”, a nawet sięganie po narzędzia degradujące osiągnięcia historyczne.

Polacy znają różnicę miedzy dobrem a złem. Polacy udowadniali krwią, poświeceniem, wielowiekową, wielopokoleniową misją Obywatelską, Rodów Królewskich, Piastowskiego czy Jagiellońskiego, szczególnie bliskiemu mojemu sercu, Progresywnego Kościoła Polskiego, Powszechnego, emocjonalną unią z narodem, Słowian, którzy od ponad 12 tysięcy lat są zakotwiczeni na tych ziemiach, że wolność, normy etyczne, stanowią integralną część percepcji i świadomości narodu, wobec siebie, emanowaną w słynnej życzliwości wobec innych narodów. Są to wartości ponadczasowe, wykraczają poza deklaratywność, stanowią praktyczną projekcję wolnej woli, świadomego wyboru serca i umysłu.

Nie pozwólmy ażeby kreowano, fałszywie plakatowano obraz Polski i Polaków, proszę, ażeby naród Polski kreował własne status quo, oryginalną projekcję wartości, deklaratywnych i praktyczne status quo, de facto, kompatybilne ze światem duchowym i materialnym.

Zwracam się z prośbą do Episkopatu Polski, Biskupów, o poparcie Listu Otwartego do ONZ, EU, oraz we wspomnianych w liście kwestiach. Serdeczne Bóg Zapłać.

Z poważaniem,

Marek „Mark”J. Wagner

E-mail: artsforpeace@gmail.com

Tel: 536 508 394

PDF/Dokumenty:

List Otwarty

Unclassified Documents

List Prez. A. Duda

Podanie o Interwencje

Rzecznik Praw Obywatelskich (2011, 2012, 2013, 2014)

Dr hab. Irena Lipowicz

Pani Minister,

Zwracam się z prośbą o poparcie Listu Otwartego do Narodów Zjednoczonych. Treści zawarte w Liście Otwartym są bardzo pilne, domagają się uwagi i reakcji ze względu na zagrożenie życia, a nawet całych społeczeństw, w tym polskiego. Manipulacja ludzką podświadomością, poprzez nośniki informacji, telekomunikacji, Radio/TV, manipulacja, zmilitaryzowanie przyrody. Efektem tych eksperymentów, praktyk to miliony ofiar, na całym świecie.

Proszę o pomoc dla tych, którzy nie są świadomi zagrażającego niebezpieczeństwa.

W wyniku opublikowania Listu Otwartego, czyli w marcu 2011 roku, jestem inwigilowany, na ulicy, w pracy, w kościele, jestem obiektem izolacji, taktyki nie ograniczają się tylko do tortur psychicznych, ale także są zagrożeniem zdrowia i życia.

Pani Minister, liczę na Pani wsparcie, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, a także jako obywatela narodu polskiego, liczą na Panią ludzie, którzy mogą utracić zdrowie, życie, którzy nie są świadomi praktyk i metod zniewolenia, poprzez manipulacje podświadomości: techniki, które były stosowane przez Nazistów, obecnie nasilające się, globalnie, poprzez postęp technologiczny.

Za poparcie Listu Otwartego bardzo dziękuję.

Z poważaniem,

Marek “Mark” J. Wagner

Tel: 536 508 394

E-mail: qartsforpeace@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s