Do Publicznej Wiadomosci. Pan Prezydent A. Duda. Kancelaria RP. Episkopat Polski … .

Herb_Polski

Marek „Mark” J. Wagner Zabrze                                                                                                      7/08/2015

ul. Krasińskiego 14/5

Zabrze 41800

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda Prezydent RP

Episkopat Polski


          Panie Prezydencie, 

          Gratuluję wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. 

            Zwracam się z prośbą o zapoznanie z załączonymi dokumentami, w których zawarte są żywotne kwestie dla przyszłości  Polski, narodu, de facto, globalnej społeczności. Panie Prezydencie, proszę o poparcie osobiste, obywatelskie, prezydenckie Listu Otwartego do ONZ, Unii Europejskiej, publikację Listu Otwartego na stronie Prezydent.PL, przesłanie Listu Otwartego do gremium ONZ, Unii Europejskiej, oraz innych Rządów:

 • Zmilitaryzowane fenomeny naturalne. Natura jako broń masowego rażenia zagrażająca całemu światu.

 • Manipulacja i sterowanie ludzką podświadomością. Kolonizacja podświadomości.

 • Zbrodnie przeciwko ludzkości (setki tysięcy ofiar: tsunami, trzęsienia ziemi, fenomeny pogodowe).

 • “Naukowe metody i systemy programowania” ludzkiej podświadomości.

 • Zagrożenie życia, prześladowania, blokada zatrudnienia i kształcenia, wolności osobistej, inwigilacja, tortury, eksperymenty psychologiczne.

            Panie Prezydencie, proszę o rozpoczęcie działań wyjaśniających w kwestiach:

 • Udział służb Polski w atakach terrorystycznych 11/9/2001 w USA.

 • Udział w wojnie w Iraku (efekt przyczynowo-skutkowy po 11/9/2001).

 • Udział w wojnie w Afganistanie ((efekt przyczynowo-skutkowy po 11/9/2001).

 • Udział Polski w konflikcie na Ukrainie: podział Ukrainy, zagrożenia geopolityczne, oraz groźba konfliktu regionalnego i ponadregionalnego. Poparcie dla wysiłków pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją. Upomnijmy się o naród Ukraiński i pokój w regionie, w taki sposób jak to uczyniła Turcja po dokonaniu Rozbioru Polski w 1772 roku. Inicjatywa pokojowej i owocnej współpraca między narodami Słowiańskimi.

 • Wydziedziczanie milionów obywateli RP, poprzez masową, wielowiekową emigrację, “deportacje ekonomiczne”. Wielopokoleniowa, rabunkowa polityka surowcami, oraz nieopiekuńcza polityka społeczna, demograficzna. Nie, dla kolonizacji etnicznej i gospodarczej w Polsce.

 • Polityka dorabiania się na krzywdzie, wojnach i niesprawiedliwości – Nie.

 • Wojna klimatyczna. Polska wobec wyboru moralnego, oraz implikacje polityczno-społeczno-technologiczne.

 • Łamanie praw człowieka w Polsce. Pogwałcenie norm i wartości moralno-spolecznych, oraz tradycyjnych i historycznych narodu, poprzez sfery decyzyjne, na które obywatel Polski nie ma wpływu. Agenturalne prześladowania „Polskich grup represyjnych” wobec obywateli, poza granicami kraju (USA).

        Mamy Prawo Wiedzieć (Right to Know). 

        Niech puste miejsce przy stole, stanowi Symbol Pokoju, pragnienie sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich, na całym świecie. zakotwiczy w każdym sercu i umyśle, materializuje pragnienia postępu, humanizmu, projekcję dobra, cnót, czujności w obronie bezbronnych i niewinnych.

2

          Bardzo dziękuję za okazaną życzliwość, wobec obywateli Polski i społeczności globalnej, a także wypełnienie misji, odnośnie informowania społeczeństwa o istniejących zagrożeniach i patologiach, korupcji. 

         Proszę o wyznaczenie spotkania, celem omówienia wspomnianych kwestii, za co bardzo dziękuję, w imieniu wszystkich obywateli, społeczności globalnej, a także swoim, moich dzieci, Jakuba, Wiktorii, Jonasza ( represyjnie, od 5 lat, odebrano mi prawo komunikowania z dziećmi).

Bardzo dziękuję za poparcie moich wysiłków o sprawiedliwość społeczną, wolność i godność osobistą.

         Polacy pragną żyć i współistnieć pokojowo z innymi narodami, jako naród wolny: społecznie, politycznie, gospodarczo, wolny od pomówień, daleko posuniętych kompromisów, de facto, korupcji. Panie Prezydencie, proszę o TAK dla dobra, NIE dla zła. 

         Życzę Panu owocnej misji jako Prezydent RP , narodu pięknego, który szczyci się aspiracjami bycia narodem wolnym, w sensie społeczno-politycznym, a także narodu wolnego od patologii. Proszę chronić Polskę i Polaków od wypaczeń, syndromu fałszywego “plakatowania percepcji o Polsce i Polakach”, a nawet sięganie po narzędzia degradujące osiągnięcia historyczne.

Polacy znają różnicę miedzy dobrem a złem. Polacy udowadniali krwią, poświeceniem, wielowiekową, wielopokoleniową misją Obywatelską, Rodów Królewskich, Piastowskiego czy Jagiellońskiego, szczególnie bliskiemu mojemu sercu, Progresywnego Kościoła Polskiego, Powszechnego, emocjonalną unią z narodem, Słowian, którzy od ponad 12 tysięcy lat są zakotwiczeni na tych ziemiach, że wolność, normy etyczne, stanowią integralną część percepcji i świadomości narodu, wobec siebie, emanowaną w słynnej życzliwości wobec innych narodów. Są to wartości ponadczasowe, wykraczają poza deklaratywność, stanowią praktyczną projekcję wolnej woli, świadomego wyboru serca i umysłu.

        Nie pozwólmy ażeby kreowano, fałszywie plakatowano obraz Polski i Polaków, proszę, ażeby naród Polski kreował własne status quo, oryginalną projekcję wartości, deklaratywnych i praktyczne status quo, de facto, kompatybilne ze światem duchowym i materialnym.

        Zwracam się z prośbą do Episkopatu Polski, Biskupów, o poparcie Listu Otwartego do ONZ, EU, oraz we wspomnianych w liście kwestiach. Serdeczne Bóg Zapłać.    

Z poważaniem,
Marek „Mark”J. Wagner 

E-mail: qartsforpeace@gmail.com

Tel: 536 508 394

(List zostal dostarczony via Portal Kancelaria Prezydenta RP, e-mail).

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s